Inloopavond gemeente over nieuwbouw OBS De Driebond

De gemeente Groningen organiseert op 14 september tussen 16.30 en 19.30 uur een inloopavond waarop geïnteresseerden de plannen voor de nieuwbouw van OBS De Driebond kunnen bekijken. De inloopavond vindt plaats in de MFC aan de Woldjerspoorweg 5a in Engelbert. 

Als u aanwezig wilt zijn, dient u zich – in verband met corona – vooraf aan te melden voor een gewenst tijdblok. Aanmelden hiervoor kan tot en met vrijdag 11 september via deze link. De plannen die tijdens de inloopbijeenkomst te zien zijn, hebben te maken met ontwerp van de nieuwbouw en de ruimtelijke inpassing in de omgeving.

Procedure

Omdat de locatie voor de nieuwbouw niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide afwijkingsprocedure van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Dit betekent dat een ruimtelijke onderbouwing voor de locatiekeuze noodzakelijk is. Vanaf 10 september liggen de plannen zes weken ter inzage op de site van de gemeente, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Voortgang

De gemeente Groningen heeft een projectorganisatie in het leven geroepen die in nauwe samenwerking met het bestuur van school en van het MFC, de nieuwbouw verder vorm gaat geven. De verwachting is dat in augustus 2021 gestart wordt met de bouw van de school.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies