Dalton

 

Sinds 2001 zijn we een gecertificeerde Daltonschool. We geven onderwijs vanuit een speciaal onderwijskundig idee: Dalton. In het najaar van 2013 werd een nieuwe Daltonlicentie verkregen voor vijf jaar.

 

Het Daltonidee is ontwikkeld door de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Zij pleit voor: "Leerlingen zelfstandig laten werken aan leerstof die hen interesseert op het moment dat het hen interesseert (…) in een sfeer, die gekenmerkt wordt door respect voor andere leerlingen, verantwoordelijkheid voor eigen werk en met ruimte voor individuele ontplooiing van ieder kind."

 

De vijf kernwaarden van Daltononderwijs zijn:

1. het leren hanteren van vrijheid (stimuleren van eigen verantwoordelijkheid),

2. het leren zelfstandig te werken,

3. het leren samenwerken,

4. effectiviteit - een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen,

5. reflectie - nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk.

 

1. Bij het leren hanteren van vrijheid ligt het accent vooral op de sociale aspecten van die vrijheid. De kinderen krijgen de vrijheid om hun persoonlijkheid te ontplooien. Daarin ontdekken zij normen en waarden, regels en grenzen. Zij leren de vrijheid te delen met anderen. Het kind is verantwoordelijk voor hetgeen het met zijn/haar vrijheid doet. De leerkracht begeleidt dit.

 

2. Het leren zelfstandig te werken in combinatie met het vrijheidsprincipe komt neer op zelfwerkzaamheid. De kinderen zoeken oplossingen voor gestelde problemen en ontwikkelen eigen denkgewoonten bij zowel de weergave als de toepassing van het geleerde. Het beginsel van de zelfwerkzaamheid sluit aan bij het feit, dat gezonde kinderen actief en zelfontdekkend bezig willen zijn.

 

3. Bij het leren samenwerken ligt het accent op het sámenwerken in plaats van op samenwérken. De leerlingen vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten in de leervorderingen. Het leren samenwerken met anderen is zowel op school als in het latere dagelijkse leven voortdurend nodig.

 

4. Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs zeer effectief.

 

5. Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op Daltonscholen belangrijk. Leerlingen reflecteren in dagelijkse gesprekjes op de moeilijkheidsgraad van en de benodigde tijd voor de opdrachten. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een Daltonschool, reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het Daltononderwijs voortdurend plaats.

 

Deze vijf kenwaarden zorgen voor een sterk op de persoon gerichte aanpak van het onderwijs en zet in op een goede sociale ontwikkeling van kinderen. 

 

 

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies