Ons onderwijs

 

Openbare Basisschool de Driebond is een open huis, waar ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Waar de kinderen respect voor andere culturen ontwikkelen en zich thuis voelen.

 

Dalton

De leerkrachten vinden het hun taak om, in een zorgvuldig opgebouwde sfeer van vertrouwen, kinderen van elkaars ervaringen en kennis te laten leren. Dit doen wij door onderwijs volgens de Daltonprincipes te geven: de elementen zelfstandigheid, vrijheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie vormen de kern van dit onderwijs. Wij zijn een school met ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu.

 

Optimale persoonlijke ontwikkeling

Wij blijven ons verbeteren op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staat centraal: onderwijs op maat, effectieve leertijd en goede voortgangsregistratie. Het onderwijs richt zich zowel op leerinhoud, zoals de beheersing van elementaire vaardigheden, als op de sociaal- emotionele ontwikkeling. We houden de beleving en ervaring van het kind goed in het oog. Zo zorgen we voor een optimale persoonlijke ontwikkeling en leggen de basis voor een goed vervolg van hun verdere school loopbaan, op welk niveau dan ook. Wij vinden niet slechts een hoog niveau goed, maar juist een niveau passend bij de mogelijkheden van het kind.

 

Plusgroep

Er is op De Driebond een aantal cognitief zeer sterke kinderen. Deze kinderen (uit de groepen 5 t/m 8) werken één keer per week in de plusgroep, onder begeleiding van de intern begeleider. Voor deze kinderen zijn de Pittige Plus Torens aanwezig: een toren met veel pittige projecten die uitdaging bieden aan de meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook werkt de plusgroep met Acadin, een digitale leeromgeving voor leerlingen met cognitief talent.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies