Ons onderwijs

De Driebond, een school in beweging

 

De Driebond is een school met een rijke geschiedenis. Het is een openbare Dalton basisschool, er wordt uitgegaan van de kernwaarden van Dalton. De school beweegt mee in de huidige veranderingen in de maatschappij en de nieuwe bevindingen omtrent kwalitatief goed onderwijs.

 

School is de plek waar ieder kind welkom is, ongeacht levensovertuiging, godsdienst en culturele achtergrond. Wij willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen. Daarom creëren wij een veilige, uitdagende en krachtige leeromgeving.  Dit is terug te zien in de dagelijkse lespraktijk binnen een onderwijsvorm die op de Daltonprincipes gebaseerd is en die uitgaat van vrijheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.


Sinds april 2001 is het Daltoncertificaat aan De Driebond verleend door de Nederlandse Dalton Vereniging. In de periode van acht jaar basisonderwijs, verwachten wij de basis te hebben gelegd voor een goede verdere schoolloopbaan.

 

In essentie gaat het om de volgende pijlers: de leerling centraal, de rol van de leerkracht, een rijke leeromgeving, uitdagend onderwijs.

 

De leerling centraal

Komen tot een leven lang leren:

  • Betekenisvol leren
  • Motivatie en betrokkenheid als motor
  • Nieuwsgierigheid behouden

 

Doelgericht

Autonoom

Lerend

Toekomstgericht

Onderzoekend

Nieuwsgierig

 

Werken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Op de Driebond willen wij kinderen opvoeden tot zelfstandige personen. De leerlingen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen. Dit betekent dat wat de leerling zelf kan doen, dit ook zelf doet. Dit bevordert het zelfvertrouwen. Zelfstandigheid kan alleen gedijen als leerlingen voldoende verantwoordelijkheid en ruimte wordt geboden. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken. De keuzevrijheid nodigt de leerling uit tot het nemen van zelfstandige beslissingen.

 

Een rijke leeromgeving, uitdagend onderwijs

Gericht op het nieuwe leren:

  • Veilige leeromgeving neerzetten.
  • Levensechte vraagstukken.
  • Projectonderwijs, sleutel tot deep learning.
  • 21e eeuwse vaardigheden komen op een natuurlijke manier aan de orde.
  • Kennis en vaardigheden toepassen in een betekenisvolle context.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies