Ziek / Afwezig melden / Aanvragen verlof

 

Ieder kind vanaf 5 jaar moet een wettelijk bepaald aantal dagen per jaar naar school. Toch kunnen zich situaties voordoen, waardoor hij/zij niet naar school kan.

 

Melden

Indien uw kind ziek is, geeft dit dan zo snel mogelijk voor aanvang van de school door. Wanneer er een andere reden is, waardoor het kind niet op school kan komen, dan moet u daarvoor contact opnemen met de groepsleerkracht of de schoolleiding. Klik hier voor contactgegevens.

 

Mogelijkheden verlof

Verzuim is geoorloofd in geval van gewichtige omstandigheden, zoals een sterfgeval in de naaste familie, zware ziekte van een ouder of trouwdagen of jubilea van naaste familieleden. Er kan volgens de Leerplichtwet geen verlof worden gegeven voor bijvoorbeeld verlenging van vakanties of zomaar vrije dagen. Zie hiervoor ook de schoolgids. De leerplichtambtenaar heeft een brief geschreven, waaraan de regels rond het aanvragen van verlof nog eens worden uitgelegd. Deze brief vindt u hieronder.

Wilt u verlof aanvragen, dan kan dat middels onderstaand formulier.

 

Controle

Elke dag inventariseert de groepsleerkracht welke leerlingen onafgemeld afwezig zijn. Indien noodzakelijk doet de klassenassistent navraag bij de ouders. De school meldt afwezigheid van leerlingen bij de leerplichtambtenaar als een kind langer dan 3 dagen ongeoorloofd absent is.

 

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies