Op de hoogte blijven

 

Omdat we u als ouder graag willen betrekken bij de dagelijkse gang van zaken op school en de vorderingen van uw kind, zorgen we voor een regelmatige informatievoorziening. Daarnaast zijn er door het jaar heen verschillende momenten voor overleg.

 

- Afspraak maken met de leerkracht

Als u vragen heeft over uw kind of over het onderwijs, dan kunt u na schooltijd contact opnemen met de groepsleerkracht.

 

- Informatieavond

Enkele weken na het begin van het schooljaar zijn er voor alle groepen informatieavonden voor de ouders van de kinderen uit deze groep. De leerkrachten geven dan uitleg over het onderwijs dat de kinderen het komende schooljaar zullen volgen en de geplande activiteiten. Deze vindt u ook terug in de jaarkalender.

 

- Voortgangsgesprek

Vier keer per jaar wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind: twee keer mondeling (voortgangsgesprek) en twee keer schriftelijk. Tijdens het voortgangsgesprek heeft u als ouder gelegenheid om met de leerkracht te spreken over de vorderingen van uw kind. In een gesprek van zo’n tien minuten vertelt de leerkracht hoe uw kind presteert, wat zijn of haar sterke en zwakke punten zijn en kunt u met de leerkracht hierover van gedachten wisselen.

 

- Rapport

Tweemaal per jaar ontvangt u vanaf groep 2 een rapport over de vorderingen van uw kind. De kinderen uit groep 1 krijgen een geschreven rapport mee, als ze langer dan een half jaar op school zitten. In het rapport staat uitgebreid aangegeven hoe het er met uw kind voorstaat. Dit rapport kunt u met de leerkracht bespreken.

 

- Nieuwsbrief

Door middel van nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de gang van zaken op school. De nieuwsbrieven worden eens per kwartaal gepubliceerd op MijnSchool.

 

- Mijn School

Mijn School is een belangrijk communicatiemiddel op De Driebond. Veel informatie wordt verspreid via dit communicatieplatform.
Mijn School is een module op onze website, waarmee de school gemakkelijk met de ouders kan communiceren. Ouders moeten eerst inloggen om bij de informatie te komen. Mijn School is ook heel geschikt om bijvoorbeeld fotoalbums te plaatsen. Met Mijn School hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle schoolinformatie die hun kind betreft. Bovendien raakt er nooit meer informatie zoek, omdat deze allemaal in Mijn School staat, bijvoorbeeld informatiebrieven, oudergesprekken, klassenlijsten en de jaarkalender. Mijn School zorgt voor minder administratieve lasten bij het team en meer betrokkenheid bij de ouders. 

 

- Schoolgids

Voor uitgebreide informatie over onze school, ons onderwijs en praktische zaken, kunt u altijd ons meest recente schoolgids raadplegen.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies