Ouderraad

 

Wie zijn wij?

 

De ouderraad (OR) bestaat uit:

Esther Holwerda - voorzitter

Helma Bouman - penningmeester

Krista Leyten-Driesten - secretaris

Margriet van der Wal - lid

Willemein Jager - lid

Wouter Kramer - lid

Marina Loos-Posset - lid

Stephanie Vedder - lid

 

Vanuit het team:

Jacky Bakker - j.bakker1@o2g2.nl

 

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of wilt u plaatsnemen in de ouderraad, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bovenstaande personen. De ouderraad is ook per mail bereikbaar: ouderraadobsdedriebond@gmail.com. Uiteraard kunt u ons ook bij school aanspreken voor meer informatie.

 

De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom een keer een vergadering van de ouderraad bij te wonen! Neem van te voren contact op met de voorzitter van de OR, Esther Holwerda, voor meer informatie over locatie en tijdstip.

 

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad is een raad van de ouders en voor de ouders, die als doel heeft om de belangen van de ouders op school te behartigen. Zo kan de ouderraad de medezeggenschapsraad (MR) adviseren over onderwerpen die voor de ouders belangrijk zijn.

 

De ouderraad heeft geen wettelijke status of taken. Desalniettemin mag zij bijvoorbeeld wel adviezen aan de MR voorleggen en vragen deze door te geven aan het schoolbestuur.

 

Daarnaast verricht de ouderraad veel ondersteunende activiteiten voor de school.

 

Kerntaken

De kerntaken van de ouderraad  op een rij:

  • Beheer van inkomsten (ouderbijdrage en opbrengst oud papier) 
  • Stimuleren van betrokkenheid ouders bij school
  • Coördineren en organiseren van activiteiten ( bijvoorbeeld: Sinterklaasfeest, Kerstactiviteiten en hetJaarafsluitfeest)
  • Organiseren van de jaarlijkse ouderavond 
  • Coördineren oud papier rooster en luizencontrole

Voor al deze werkzaamheden zijn natuurlijk veel handen nodig en uw hulp is meer dan welkom! Meld u dus snel aan als één van de vele vrijwilligers die er elk jaar weer voor zorgen dat de kinderen een onvergetelijke schooltijd hebben!

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is samen met de opbrengst van het oudpapier de grootste inkomstenbron van de ouderraad. Met deze inkomsten kunnen de leuke extraatjes betaald worden.  Denk hierbij aan de cadeautjes voor Sinterklaas, een lekker paasontbijt en een bijdrage aan het schoolreisje/schoolkamp.

 

De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op 25 euro per kind. De bijdrage is vrijwillig. Ww sluiten geen kinderen uit van deelname aan de activiteiten als de bijdrage niet wordt betaald.  Maar dankzij uw steun kunnen we de kinderen wel net dat beetje extra bieden!

Indien dit voor u financieel niet haalbaar is, informeer dan bij de schooldirectie naar de mogelijkheden voor een vergoeding vanuit uw gemeente.

 

De bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL93RABO0306170248 t.n.v. Stichting beheer gelden van de ouders van basisschool De Driebond o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten).

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies