Onze school

 

De Driebond is een openbare Daltonbasisschool met twee locaties, één in Ruischerbrug (groepen 1 en 2) en één in Engelbert

(groepen 3 t/m 8). 

 

Kenmerkend voor onze school is:

  • De kracht van een stadsschool, maar het karakter van een dorpsschool
  • Kleinschaligheid
  • De goede sfeer
  • Het enthousiaste team
  • De ouderbetrokkenheid

 

Stadsschool

Als gecertificeerde Daltonschool geven wij onderwijs volgens het meest efficiënte onderwijssysteem. Door de elementen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking bevordert deze vorm van onderwijs de persoonlijke ontwikkeling van het kind en vormt het een uitstekende voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

 

Dorps karakter

De Driebond heeft een dorps karakter door de verbinding met ouders en omwonenden van de school. Ook is er verbinding met andere instellingen in de Vensterwijk Lewenborg. Een Vensterwijk is een samenwerkingsverband van allerlei instellingen in een wijk zoals peuterspeelzalen, kinderopvang, bibliotheek, sportverenigingen, muziekschool, wijkcentrum etc. Deze instellingen laten de drie werelden van het kind bij elkaar laat komen: thuis, school en vrije tijd. Ze spannen zich in op het gebied van de doorgaande lijn in opvoeding en onderwijs, het zorgsysteem en gedragsproblemen, naschoolse activiteiten, ouderbetrokkenheid en sociale cohesie. Zo proberen ze de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

 

Kleinschaligheid, goede sfeer en enthousiast team

Het dorpse karakter komt ook voort uit de kleinschaligheid van de Driebond. Er is veel aandacht voor elk individueel kind. Zo kunnen we goed inspelen op de onderwijsbehoeftes en de groepsdynamiek. We zorgen voor onderwijs op maat en hebben oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. We beschikken dan ook over een heel enthousiast en hard werkend team, dat zich buitengewoon inzet voor de leerlingen.

 

Ouderbetrokkenheid

De school kent een grote ouderbetrokkenheid. We hebben een zeer actieve ouderraad die veel organiseert en initiatiefrijk is. Dit is een geweldige aanwinst voor ons als school, maar ook voor u als ouder.

 

Veilig op de fiets naar school: een fietspad dat beide locaties verbindt

Om veilig op de fiets naar school te kunnen, ligt er sinds juli 2015 een fietspad tussen de twee locaties van De Driebond. Dit fietspad is een zogenaamd "eetbaar fietspad". Langs het pad staan verschillende fruitbomen, die de leerlingen van De Driebond daar zelf geplant hebben. Informatie over deze bomen en de vruchten van deze bomen kunnen we gebruiken in onze lessen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies