Belangrijke agendapunten

19 december 2018
19 december
Kerstactiviteit
20 december 2018
20 december
Kerstdiner
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
24 december t/m 4 januari
Kerstvakantie

Wij zijn een gecertificeerde Daltonschool

 

Dit houdt in:

  • het leren hanteren van vrijheid, maar gebonden aan regels;
  • het leren zelfstandig te werken;
  • het leren samenwerken met elkaar;
  • het dragen van verantwoordelijkheid door de leerlingen;
  • de Dalton, dag-, halve week-, weektaak waaraan kinderen zelfstandig of in groepjes werken;
  • differentiatie in de leerstof.

Onze vestigingen